SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Dederko U

# 2022-09-02 maf

nazwisko

# 2008-07-27 meg

nazwisko, m.in.: Marian Dederko, inżynier, elektryk i fotografik polski, twórca techniki fotonitu

# 2008-07-24 karmazynali

nazwisko, m.in.: Marian Dederko, inż. elektryk i fotografik polski, twórca techniki fotonitu