SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Ajgun O

# 2008-08-12 meg

dawna nazwa miasta w północno-wschodniej części Chin; obecnie Aihui

# 2008-08-12 betissewilla

obecnie Aihui, miasto w północno-wschodniej części Chin

# 2008-08-12 betissewilla

dawniej Aihui, miasto w północno-wschodniej części Chin