SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, kaci Xbx

# 2006-04-02 djkoalar

przymiotnik od: kat (np. kaci topór); katowski

# 2003-09-18 garson

przymiotnik od kat