SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, GIF

# 2006-12-30 maf

ang. Graphics Interchange Format, format pliku do zapisu grafiki