SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE alochton NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-05 greenpoint

allochton;
1. w geologii: masy skalne, które na skutek ruchów tektonicznych przemieściły się poziomo z tego miejsca, gdzie się uformowały;
2. w biologii: gatunek roślin lub zwierząt, który pochodzi z innego obszaru niż ten, na którym obecnie występuje