SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, szeik NOTos

# 2018-04-13 tevex

szejk, szajch, szejch;
1. arabski tytuł honorowy, używany w stosunku do osób starszych;
2. tytuł przywódcy arabskiego

# 2008-07-19 karmazynali

tytuł przywódcy arabskiego, głowa arabskiej rodziny; szejk