SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE asenizować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-07-09 betissewilla

usuwać płynne nieczystości z jakiegoś terenu

# 2006-12-18 greenpoint

usuwać płynne nieczystości z jakiegoś teren