SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ataman NOToqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-06 betissewilla

kozacki przywódca sprawujący funkcje wojskowe