SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, RUM-owski XYcxy

# 2021-12-18 meg

{RUM] (Rejestr Usług Medycznych); rumowski

# 2007-02-14 koalar

przymiotnik od: RUM (Rejestr Usług Medycznych); rumowski