SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, enol DNQTs

# 2007-06-26 koalar

ogólna nazwa każdego związku chemicznego należącego do grupy związków organicznych, praktycznie niewystępujących samodzielnie, a jedynie w równowadze z odpowiednimi ketonami lub aldehydami