SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, enole Wfl

# 2007-06-26 koalar

grupa związków organicznych, praktycznie niewystępujących samodzielnie, a jedynie w równowadze z odpowiednimi ketonami lub aldehydami