SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, klin NOTs

# 2005-05-25 meg

1. kawałek drewna lub metalu o zaostrzonym kształcie służący do rozbijania twardych materiałów,
2. coś w kształcie trójkąta ostrego,
3. szyk bojowy wojska,
4. szyk samolotów w czasie lotu

# 2005-05-24 micking

1) szyk bojowy wojska stosowany w starożytności i średniowieczu; 2) w lotnictwie szyk w kształcie trójkąta samolotów rozmieszczonych w czasie lotu pod jednakowym kątem i w jednakowych odległościach; 3) maszyna prosta działająca na zasadzie..