SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, klupa MNn

# 2006-02-01 tevex

przyrząd do mierzenia średnicy drzew; fita; średnicomierz

# 2005-09-02 tevex

przyrząd do mierzenia średnicy drzew; fita

# 2004-06-09 greenpoint

przyrząd do mierzenia średnicy drzew