SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE autarcha MNTo


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-10-11 tevex

osoba sprawująca nieograniczoną władzę; autokrata (częściej), autokrator, samowładca, jedynowładca

# 2006-12-22 greenpoint

osoba sprawująca nieograniczoną władzę; autokrata (częściej)

# 2005-11-09 baraja2

despota, osoba posiadająca władzę nieograniczoną