SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Aria ANTop

# 2012-08-08 tevex

członek starożytnych koczowniczych plemion pasterskich, mówiących dialektami indoeuropejskimi, uznawanych dawniej za przodków wszystkich ludów indoeuropejskich; Arja