SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Akwinata M

# 2013-07-01 kamykst

Tomasz Akwinata (1225 - 1274) - chrześcijański filozof i teolog; św. Tomasz z Akwinu