SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Kol

# 2012-09-07 tevex

skrót od: List do Kolosan - jedna z ksiąg biblijnych, wchodząca w skład Nowego Testamentu

# 2012-08-09 tevex

skrót od: List do Kolosan, list św. Pawła, stanowiący księgę Nowego Testamentu