SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, REM

# 2012-08-09 tevex

1. skrót od: Rapid Eye Movement - faza snu, w której występują szybkie ruchy gałek ocznych; sen paradoksalny;
2. skrót od: Rada Etyki Mediów - organizacja powstała 29 marca 1995 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, której założeniem jest pilnowanie przestrzegania zasad etycznych przez media

# 2011-12-29 hono5

skrót od Rapid eye movement; jedna z faz snu