SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Achacjuszostwo OV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-10-16 meg

Achacjusz z małżonką; Achacjuszowie