SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Adziny XYx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-15 meg

przymiotnik dzierżawczy - należący do Ady lub z nią związany