SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Agrypininy XYx

# 2012-10-17 meg

przymiotnik dzierżawczy - należący do Agrypiny lub z nią związany