SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Akwilininy XYx

# 2012-10-17 meg

przymiotnik dzierżawczy - należący do Akwiliny lub z nią związany