SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE autor NOToqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-11-13 tevex

1. twórca dzieła literackiego, naukowego, technicznego, dzieła sztuki itp.;
2. inicjator, projektodawca;
3. wykonawca jakiejś czynności, np. autor kradzieży; sprawca

# 2009-12-30 playboys

1. twórca dzieła literackiego, naukowego, technicznego, dzieła sztuki itp.;
2. sprawca; inicjator; projektodawca

# 2005-06-30 koalar

1. twórca dzieła literackiego, naukowego, technicznego, dzieła sztuki itp.;
2. sprawca, inicjator, projektodawca

# 2005-06-29 karolina3939

twórca dzieła literackiego, naukowego, dzieła sztuki, dzieła technicznego; sprawca, inicjator