SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, AIDS-owy XYx

# 2020-11-02 tevex

AIDS [czytaj: ejtsowy lub ejcsowy]; ejdsowy, aidsowy

# 2013-04-21 tevex

[czytaj: ejtsowy lub ejcsowy] związany z AIDS (chorobą zakaźną); ejdsowy, aidsowy