SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE epod NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-06-22 tevex

w antycznej poezji greckiej: strofa, w której drugi wers jest krótszy od pierwszego; dośpiew, epoda