SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE laska MNm


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2011-07-31 tevex

1. rodzaj kijka używanego przez osoby starsze oraz niepełnosprawne do podpierania się w czasie chodzenia
2. książkowo: symbol niektórych godności i dostojeństw;
3. długi i cienki pręt czego;
4. potocznie: członek męski;
5. środowiskowo: ocena niedostateczna;
6. młodzieżowo o bardzo zgrabnej, atrakcyjnej dziewczynie; dziunia, lacha, lachon

# 2006-01-02 mashroomofobia

1. rodzaj kijka używanego przez osoby starsze i/lub niepełnosprawne do podpierania się w czasie chodzenia
2. potocznie - dziewczyna