SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, lenny XYbxy

# 2007-01-16 meg

przymiotnik od: lenno; dotyczący lenna, związany z lennem

# 2007-01-16 marheffffffka

od słowa lenno, np. hołd lenny