SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, linia ANnp

# 2009-07-06 meg

1. kreska;
2. droga, połączenie;
3. kształt, zarys;
4. szereg przodków;
5. wyznaczony kierunek działania;
6. pozycje zajęte przez wojsko na polu walki;
7. szyk, kolumna; szereg;
8. przyrząd do kreślenia linii prostych; liniał;
9. jednostka długości;
10. ciąg technologiczny maszyn produkujących jakieś towary

# 2009-07-06 playboys

1. kreska
2. droga, połączenie
3. kształt, zarys
4. szereg przodków
5. wyznaczony kierunek działania
6. pozycje zajęte przez wojsko na polu walki
7. szyk, kolumna; szereg
8. przyrząd do kreślenia linii prostych; liniał
9. jednostka długości
10. ciąg technologiczny

# 2005-12-07 greenpoint

1. kreska
2. droga, połączenie
3. kształt, zarys
4. szereg przodków
5. wyznaczony kierunek działania
6. pozycje zajęte przez wojsko na polu walki
7. szyk, kolumna
8. przyrząd do kreślenia linii prostych; liniał
9. jednostka długości

# 2005-12-07 greenpoint

1. kreska
2. droga, połączenie
3. kształt, zarys
4. szereg przodków
5. wyznaczony kierunek działania
6. pozycje zajęte przez wojsko na plu walki
7. szyk, kolumna
8. przyrząd do kreślenia linii prostych; liniał
9. jednostka długości