SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Retowie r

# 2019-12-12 tevex

lud zamieszkujący dawniej rejon środkowych Alp