SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE pocztować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2020-07-27 tevex

1. dawniej:
a) być przesyłanym, przekazywanym;
b) hołdować komuś;
2. gwarowo: obdarowywać kogoś