SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, niezwartość MN

# 2020-09-29 tevex

1. cecha czegoś złożonego z osób, przedmiotów lub elementów nieznajdujących się bardzo blisko siebie;
2. cecha czegoś składającego się z niepasujących do siebie elementów