SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, zakopcać EHIdikv

# 2021-11-26 meg

pokrywać coś brudem pochodzącym z dymu lub podobnych substancji