SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, archiwizator NOTqs

# 2022-03-26 tevex

osoba zbierająca i porządkująca materiały archiwalne