SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE inert NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2022-05-06 tevex

obojętny składnik układu chemicznego niebiorący udziału w reakcji chemicznej