SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, mieć BEHdi

# 2010-05-30 tevex

1. być właścicielem, dysponować czymś;
2. być wyposażonym w coś;
3. zawierać coś, składać się z czegoś;
4. pozostawać z kimś lub czymś w określonej relacji;
5. doznawać czegoś, chorować na coś;
6. być do czegoś obowiązanym;
7. mieć się - czuć się jakoś, być w jakimś stanie, położeniu, nastroju

# 2007-08-30 argothiel

1. być właścicielem, dysponować czymś
2. zawierać coś, składać się z czegoś
3. (np. grypę) chorować na coś, cierpieć na coś
4. być do czegoś obowiązanym
5. (np. miało okazać się) używane do wyrażenia przyszłości w czasie przeszłym lub teraźniejszym

# 2004-11-25 greenpoint

1. być właścicielem, dysponować czymś
2. zawierać coś, składać się z czegoś
3. (np. grypę) chorować na coś, cierpieć na coś
4. być do czegoś obowiązanym
5. (np. miało okazać się) używane do wyrażenia przyszłości w czasie przeszłym