SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, nasiać BEHJej

# 2010-05-10 warnisz

powrzucać ziarno do gleby; ponasiewać