SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, nauka MNn

# 2005-07-27 kocham_sweetmary

1. kształcenie, pouczanie
2. usystematyzowana wiedza ludzka
3. zbiór myśli, poglądów