SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, niemy XYbxy

# 2008-04-13 koalar

1. nieodzywający się, oniemiały;
2. niemający zdolności mówienia;
3. niewyrażony słowami;
4. np. o głosce: niewymawiany

# 2005-12-08 meg

1. nie odzywający się, oniemiały;
2. nie mający zdolnościu mówienia;
3. nie wyrażony słowami;
4. nie wymawiany (np. o głosce)

# 2005-07-24 ganimedes

1. nie potrafiący mówić
2. niemy film - film bez dźwięku