SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, nota MNn

# 2005-05-09 bajerant

1. oficjalne pismo urzędowe, zwłaszcza pismo rządu jednego państwa do drugiego;
2. ocena;
3. krótki artykuł, wzmianka w prasie;
4. przypis; objaśnienie; uwaga na marginesie