SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, abnegat NOTqs

# 2010-05-25 htem

człowiek wyrzekający się wygód, korzyści, niedbający o siebie

# 2006-03-03 greenpoint

człowiek wyrzekający się wygód, niedbający o siebie

# 2003-08-30 superodwlok

człowiek wyrzekający się wygód, nie dbający o siebie