SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, oferta MNn

# 2009-04-18 cristall03

jeden ze sposobów zawarcia umowy, polegający na złożeniu przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie, zwanej tradycyjnie oblatem