SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, oktawa MNn

# 2005-12-03 greenpoint

1. okres ośmiu dni; także ósmy dzień tego okresu
2. w muzyce: odległość między dwoma dźwiękami wynosząca 12 półtonów
3. lit. ośmiowersowa strofa o określonych rymach
4. w poligrafii: ósemkowy format książki; ósemka
5. rodzaj kolubryny