SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE opcja AMNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-07-08 kamykst

1. możliwość wyboru, prawo do skorzystania z jednej z wielu możliwości;
2. wybór jednej z możliwości, np. sposobu działania programu komputerowego;
3. stanowisko w jakiejś sprawie, przychylność względem jednego z poglądów, którejś z wielu koncepcji;
4. prawo swobodnego wyboru obywatelstwa w przypadku zmiany władzy nad jakimś terytorium;
5. w morskim prawie handlowym: prawo zmiany portu przeznaczenia, rodzaju lub ilości transportowanego ładunku;
6. zastrzeżone prawo wydawnictwa do publikowania jakiegoś dzieła;
7. pochodny instrument finansowy uprawniający do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego, np. towarów, dewiz, papierów wartościowych, po z góry ustalonej cenie;
8. oficjalne zezwolenie na robienie czegoś, zwykle na prowadzenie jakiegoś rodzaju działalności gospodarczej

# 2008-05-23 romus45

1. prawo swobodnego wyboru obywatelstwa;
2. w morskim obrocie handlowym prawo wyboru i wyładowania towaru oraz ustalenie jego ilości;
3. zastrzeżone prawo wydawnictwa do publikowania jakiegoś dzieła

# 2008-05-23 romus45

1. prawo swobodnego wyboru obywatelstwa;
2.w morskim obrocie handlowym prawo wyboru i wyładowania towaru oraz ustalenie jego ilości;
3.zastrzeżone prawo wydawnictwa do publikowania jakiegoś dzieła