SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, opole UV

# 2004-02-24 meg

jednostka administracyjna w Polsce średniowiecznej obejmująca kilkanaście wsi