SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, pasza AMNTo

# 2006-06-23 djkoalar

basza; tytuł dostojnika w imperium osmańskim; osoba nosząca ten tytuł

# 2003-12-08 szymek1

tytuł dostojnika tureckiego - patrz również BASZA