SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE agraryzm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-05-25 greenpoint

doktryna społeczna głosząca, iż podstawą gospodarki jest rolnictwo, a chłopi są podstawową warstwą społeczną; ruch społeczno-polityczny oparty na tej doktrynie

# 2006-08-29 djkoalar

doktryna społeczna głosząca, iż podstawą gospodarki jest rolnictwo, a chłopi są podstawową warstwą społeczną

# 2005-09-24 ginni

doktryna społeczna dot. roli