SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, plon NQTs

# 2005-05-24 bajerant

1. wynik uprawy (owoce, ziarno itp.); żniwo;
2. przenośnie: efekt pracy, zysk, osiągnięcia

# 2005-05-24 bajerant

1. wynik uprawy (owoce, ziarno itp.); żniwo;
2. przenośnie: zysk, osiągnięcia