SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE polepa MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-03-04 greenpoint

warstwa gliny, czasem zmieszanej ze słomą lub sianem, układana dawniej w chatach wiejskich jako podłoga; stosowana także jako uszczelnienie ścian lub pieców