SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, prawo UV

# 2008-04-13 koalar

1. ogół przepisów regulujących stosunki międzyludzkie;
2. nakaz, przepis, punkt regulaminu;
3. nauka o prawodawstwie; wydział szkoły wyższej zajmujący się tą nauką;
4. uprawnienie, pozwolenie;
5. (zwykle w l.mn.) zasada dotycząca świata, natury itp.

# 2006-02-11 greenpoint

1. ogół przepisów regulujących stosunki międzyludz.
2. nakaz, przepis, punkt regulam.
3. nauka o prawodawstwie; wydział szkoły wyższej zajmujący się tą nauką
4. uprawnienie, pozwol.
5. (zwykle w l.mn.) zasada dotycząca świata, natury itp.

# 2005-08-11 tressilian

1. nakaz, przepis, punkt regulaminu
2. nauka o prawodastwie
3. uprawnienie, pozwolenie
4. w l.mn. - zbiór zasad dotyczących świata, natury itp.