SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE akademik NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2018-10-26 meg

1. członek akademii;
2. dawniej: profesor wyższej uczelni;
3. słuchacz wyższej uczelni; student

# 2005-03-13 meg

1. członek akademii;
2. daw. profesor wyższej uczelni;
3. słuchacz wyższej uczelni; student

# 2005-03-13 meg

1. członek akademii; 2 .daw. profesor wyższej uczelni; 3. słuchacz wyższej uczelni; student